HHVN

from Vietnam

Địa chỉ bỏ túi của thành viên HHVN

12 Articles

Bit Depth - Tìm hiểu độ sâu màu

Độ sâu màu xác định số lượng màu có mặt trong bảng màu của hình ảnh thể hiện dưới dạng chuỗi các số 0 và 1, hay còn gọi là bit, thể hiện cho mỗi màu. Điều đó không có nghĩa là hình ảnh sử dụng tất cả các những màu này, mà dùng để chỉ định màu sắc với mức độ chính xác.
by HHVN
Bit Depth - Tìm hiểu độ sâu màu

Camera Lens - Tìm hiểu về ống kính

Hiểu về ống kính có thể giúp người chụp ảnh điều khiển sáng tạo hơn. Lựa chọn ống kính phù hợp cho từng trường hợp đối với nhiều người thực sự trở nên phức tạp và khó khăn trong việc cân bằng giữa giá, kích thước, cân nặng, tốc độ và chất lượng ảnh.
by HHVN
Camera Lens - Tìm hiểu về ống kính
Địa chỉ bỏ túi của thành viên HHVN
You've successfully subscribed to HHVN Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Your link has expired
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.