HHVN trước đây có duy trì mảng tin tức, và viết bài về kỹ thuật sử dụng các thiết bị công nghệ cá nhân. Các nội dung này được biên tập khá kỹ lưỡng về mặt nội dung và tổ chức từ cơ bản đến nâng cao... nhưng rồi biến đâu mất!?

Thông tin trước đây được xây dựng và tổ chức quản lý trên chính diễn đàn, việc này vừa tiện cho thành viên vì nội dung được phát hành ngay trên nền tảng diễn đàn. Nhưng theo thời gian, thì sự tiện lợi này lại trở nên bất cập. Vì việc nâng cấp các phiên bản phát hành thông tin khiến cho cấu trúc thông tin đã tổ chức bị hỏng (do kỹ thuật). Khá nhiều bài viết được biên tập rất kỹ lưỡng và cẩn thận trở nên bị lạc lõng vì chìm vào thời gian và mất đi giá  trị.

Do đó, sau khi nâng cấp hệ thống hạ tầng và phần mềm mới cho HHVN, chúng tôi quyết định mở phần Blog này, để lưu lại những thông tin có gía trị trước đây đang lưu trữ đâu đó trên diễn đàn, và tiếp tục xây dựng các nội dung mới có ích cho cộng đồng. Mục tiêu trước mắt chưa có gì đáng kể, vì trước tiên cần tìm kiếm, xây dựng và tổ chức lại các thông tin đã phát hành mà vẫn còn gía trị nội dung. Và ở Blog mới này, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thông tin sao cho dễ dàng tham khảo, tìm kiếm. Chúng tôi không có tham vọng xây dựng chuyên trang thông tin, tin tức. Nên điều này lý giải tại sao được mang tên là: HHVN Blog - Địa chỉ bỏ túi của thành viên HHVN.

Photo by Start Digital / Unsplash